[बोटानिकल नाम] पर्सिया अमेरिका मिल। [स्वरूप] ब्राउन पहेलो पाउडरआउट ...
ल्याटिन नाम: Sida Rhombifolia L. Appearance: पीत पाउडर
[प्लान्ट स्रोत] भेनिला बीन [क्यास नम्बर] १२१--121- [[आणविक फार्मुला] C33H5O8 […
[ल्याटिन नाम] Phyllostachys nigra (Lodd।) मुनरो। [प्रयुक्त भाग] सम्पूर्ण जडिबुटी […
[अन्य नाम] अर्निका एक्स्ट्र्याक्ट [ल्याटिन नाम] अर्निका मोन्टाना एल। [उपस्थिति] ब्राउन ...
[ल्याटिन नाम] मंगिफेरा इन्डेका लिन [उपस्थिति] ब्राउन पहेलो पाउडर [बोट…