[ल्याटिन नाम] Adhatoda vasica Nees। [भाग प्रयोग गरिएको] जडिबुटी [विशिष्टता] १०: १। २०: १ ...
[ल्याटिन नाम] वीर्य सेसीमी निग्राम [विशिष्टता] १०: १ [प्रयुक्त भाग] बीज […
[अन्य नाम] चान्तेरेल मशरूम एक्स्ट्र्याक्ट [ल्याटिन नाम] क्यान्टारेलस सिबेरियस फ्र…
[ल्याटिन नाम] लसोनिया इन्र्मिस एल। [भाग] फूल [विशिष्टता] १०: १, २०: १…
[ल्याटिन नाम] Spinacia oleracea L. [विशिष्टता]:: १, १०: १,%% बीटा ...
[ल्याटिन नाम] जिम जापोनिकम एल। [सक्रिय सामग्री] जीन, सुगर्स [उपस्थिति]…