[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बक्स

[भण्डारण] p ० पीसी ...

[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बोतल गत्तेको डिब्बा

[शेल्फ ...

[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बोतल गत्तेको डिब्बा

[…

[विशिष्टता:] m००mg ~ १०००mg

[प्याकेजि::] बक्स

[ समारोह: ]…

[विशिष्टता:] 500-1000mg

[प्याकेजिंग विस्तार] थोक प्याकिंग: इन…

[विशिष्टता:] m००mg

[प्याकेजि::] प्रति ब्याग 6000०००pcs, प्रति झोलामा १15000०००pcs