[रासायनिक नामहरू] β-carotene-4,4'-dione; ,,4,4'- डाइको-β-क्यारोटीन [क्यास कुनै…
[अन्य नाम] थायोटिक एसिड [CAS न।] १० 1077-२28-7 [आणविक फार्मुला]…
[क्यास कुनै होईन। ] 791 28 १-२6- [[आणविक फार्मुला] C18H15OP [आणविक भार] २278।
[क्यास कुनै होईन। ] 813-94-5 [आणविक फार्मूला] Ca3 (C6H5O7) २ [आणविक वजन ...
[अन्य नाम] गामा-अमीनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा [सीएएस छैन। ] 58186-27-9 […
[अन्य नाम] गामा-अमीनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा [सीएएस छैन। ] -56 12-१२-२० [आणविक…