हर्बल एक्स्ट्रक्ट्स, प्राकृतिक खाद्य रंग, फार्मास्यूटिकल्स, पोषण, प्रसाधन सामग्री

 

[अन्य नाम] Barosma Betulina एक्स्ट्र्याक्ट
[ ल्याटिन नाम ] Agathosma Betulina L…

[अन्य नाम] Cabinda बार्क एक्स्ट्र्याक्ट, Pausinystalia Macroceras एक्स्ट्र्याक्ट
[…

[ल्याटिन नाम] Acorus calamus Linn। 
[विशिष्टता] १०: १
[भाग…

[उपस्थिति] हल्का पहेलो पाउडर
[विशिष्टता] १००%
[ समारोह…

[क्यास नम्बर] १२२२२०-43210--67
[ आणविक सूत्र ] C15H13N3O2S
[…

[क्यास नम्बर] १२२२२०-22457--89
[ आणविक सूत्र ] C19H23N4O6PS
[आणविक…

[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बक्स

[भण्डारण] p ० पीसी ...

[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बोतल गत्तेको डिब्बा

[शेल्फ ...

[विशिष्टता:] १०००mg

[प्याकेजि::] बोतल गत्तेको डिब्बा

[…

[नेट सामग्री] m० मिलि
[फारम] तरल
[प्याकेजि]] १ पीसी / झोला, bags झोला…

[नेट सामग्री] १g ग्राम
[फारम] क्रीम 
[प्याकेजि]] ट्यूब
[शेल्फ ...

[नेट सामग्री] ML० एमएल
[फारम] क्रीम
[प्याकेजि]] ट्यूब
[शेल्फ ...