अनलाइन पूछताछ - बोलिसे कं, लिमिटेड।

 

कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो मेल पठाएपछि हामी तपाईंलाई २ 24 घण्टा भित्र (कार्य गर्ने समय) भित्र जवाफ दिनेछौं, यदि समयमै कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन भने कृपया हामीलाई टेल वा फ्याक्स मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्। यो फारम aol, हटमेल, जीमेल वा अन्य तर कम्पनी ईमेल ठेगाना बाट तपाइँको पूछताछ प्राप्त गर्न असमर्थ छ।